Príkazy

Príkazy pre server Grand-Craft CZ/SK (82.208.17.20:27493)

Hráči:
– /help -> Zobrazí zoznam základných príkazov
– /warp -> Zoznam všetkých warp-ov
– /rtp -> Skratka pre príkaz /res rt
– /sethome -> Vytvorí domov
– /home -> Teleport do domu
– /delhome -> Zmaže dom
– /bp -> Otvorí BackPack (batoh)
– /recipes -> Otvorí GUI zoznam s nami-vytvorenými novými crafting receptami
– /spawn -> Teleport na spawn
– /kit -> Zobrazí dostupné kity
– /tpa -> Teleport žiadosť na hráča
– /tpaccept -> Prijatie žiadosti o teleport
– /tpdeny -> Zamietnutie žiadosti o teleport
– /res ? -> Zobrazí dostupné príkazy pre tvorbu rezidencie
– /shop -> Otvorí herný obchod (GUI)
– /treport -> Nahlásenie cheatera online Adminom
– Po zabití sa vám všetky itemy uložia do truhly, ktorá sa vytvorí na vašom mieste smrti. Môžete si tak svoje itemy jednoducho zobrať. Ale aj iný hráči vám môžu tieto itemy ukradnúť.
Návod na rezidenciu nájdete tu.
Návod na tvorbu Shop-u nájdete tu.

Aktualizované: 21.11.2021