Príkazy

Príkazy pre server Grand-Craft CZ/SK (82.208.17.20:27493)

Hráči:
– /help -> Zobrazí zoznam základných príkazov
– /warp -> Zoznam všetkých warp-ov
– /rtp -> Skratka pre príkaz /res rt
– /iteminfo -> Pomôžeš pri tvorbe shop-u
– /sethome -> Vytvorí domov
– /home -> Teleport do domu
– /delhome -> Zmaže dom
– /bp -> Otvorí BackPack (batoh)
– /skin update -> Aktualizuje váš skin (ak ste si ho napr. zmenili)
– /recipes -> Otvorí GUI zoznam s nami-vytvorenými novými crafting receptami
– /spawn -> Teleport na spawn
– /kit -> Zobrazí dostupné kity
– /tpa -> Teleport žiadosť na hráča
– /tpaccept -> Prijatie žiadosti o teleport
– /tpdeny -> Zamietnutie žiadosti o teleport
– /res -> Zobrazí dostupné príkazy pre tvorbu rezidencie
– Po zabití sa vám všetky itemy uložia do truhly, ktorá sa vytvorí na vašom mieste smrti. Môžete si tak svoje itemy jednoducho zobrať. Ale aj iný hráči vám môžu tieto itemy ukradnúť.
– Návod na rezidenciu nájdete na serveri -> /warp howtores
– Návod na tvorbu obchodu nájdete na serveri -> /warp howtoshop