D.S -> Ochrana Itemov

Info: Itemy dostanete ihneď po odoslaní SMS. Prosíme vás, aby ste si po sebe skontrolovali odoslanú SMS. Za zle zaslanú SMS nezodpovedáme.

Aktivácia pre Slovensko:
Tvar SMS: FAKAHEDA V119310 1.2 keepinv TvojNickname
Číslo: 8866
Provozovatel služby je FakaHeda.eu. Cena SMS je 1,20 € vč. DPH. Spoplatnené cez PlatbaMobilom.sk.

Aktivácia pre Česko:
Tvar SMS: FAKAHEDA V119310 30 keepinv TvojNickname
Číslo: 90733
Provozovatel služby je FakaHeda.eu. Cena objednací SMS je dle tarifu zákazníka. Cena příchozí SMS je 30,00 Kč vč. DPH. Technicky zajišťuje Airtoy a.s., Infolinka 602 777 555, www.platmobilem.cz